บริษัท
ซิตโต้เมล็ดพันธุ์ จำกัด

โปรไฟล์บริษัท

บริษัท ซิตโต้เมล็ดพันธุ์ จำกัด

เลขที่จดทะเบียน 0725556001131

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556

ผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับ
มาตรฐาน เครื่องจักรชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิเช่น เครื่องลดความชื้น
ข้าวเปลือก เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ ตามความถ่วงจำเพาะ (Gravity Separator)
จากอเมริกา เป็นต้น เพื่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งต่อจากนาดำชั้นเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์

หนังสือรับรอง